Hệ thống Thăm dò trực tuyến
Vui lòng chờ...
0%
Thăm dò thị trường chứng khoán (16/6-20/9)

  Kết quả
  Tổng số người tham gia:8,050

 
  Theo bạn, thị trường chứng khoán biến động thế nào trong nửa cuối năm 2011?
 
Câu trả lời Tỷ lệ
  Đã tạo đáy và tiếp tục phục hồi (A1) 41.08 (%)  
  Đi ngang và không có nhiều biến động (A2) 9.12 (%)  
  Quay đầu giảm phá vỡ mốc đáy cũ (A3) 49.12 (%)