Thăm dò thị trường chứng khoán (16/6-20/9)

Theo bạn, thị trường chứng khoán biến động thế nào trong nửa cuối năm 2011?