Khảo sát mối quan tâm của nhà đầu tư đến chính sách trên TTCK


Để tìm hiểu mức độ hài lòng cũng như mong muốn của nhà đầu tư về chính sách trên thị trường chứng khoán, nhóm khảo sát rất mong anh/chị dành chút thời gian hoàn thành phiếu khảo sát dưới đây:

* Tên người trả lời:

* Đại diện đầu tư cho
* 1. Trong các chính sách sau anh/chị quan tâm đến chính sách nào nhất?
* 2. Tỷ lệ nới room ngoại cho doanh nghiệp niêm yết (không thuộc lĩnh vực đặc thù) theo dự thảo mới nhất của UBCK là 60%, anh/chị thấy tỷ lệ này đã hợp lý chưa?
* 3. Anh/chị có chú ý đến thuế thu nhập cá nhân phải đóng khi giao dịch trên TTCK không?
* 4. Mức thuế hiện nay là 0.1% trên doanh thu hay 20% trên thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu đại chúng, 25% trên thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu không đại chúng. Anh/chị nghĩ sao về mức này?
* 5. Hiện tại tỷ lệ Margin đang là 50/50, anh/chị muốn tăng lên không?
* 6. Biên giao động giá ở HOSE là 7% và HNX là 10%, anh/chị có hài lòng không?
* 7. Phí lưu ký hiện tại là 20%, tức 0.4 đồng mỗi cổ phiếu, anh/chị có thỏa mãn với mức này không?
8. Anh/chị có kiến nghị gì về chính sách trên TTCK không?