Hệ thống Thăm dò trực tuyến
Vui lòng chờ...
0%
Thăm dò thị trường chứng khoán (16/6-20/9)

  Kết quả
  Tổng số người tham gia:17

 
  Theo bạn, thị trường chứng khoán biến động thế nào trong nửa cuối năm 2011?
 
Câu trả lời Tỷ lệ
  Đã tạo đáy và tiếp tục phục hồi (A1) 64.71 (%)  
  Đi ngang và không có nhiều biến động (A2) 17.65 (%)  
  Quay đầu giảm phá vỡ mốc đáy cũ (A3) 17.65 (%)