Trang chủ 26. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 26

Nếu một nhà phân tích kỹ thuật nhìn vào đồ thị để xác định mức ủng hộ, anh ta sẽ chọn điểm mà tại đó giá cổ phiếuCăn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng lên, xác định xu hướng


Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét tất cả các phương thức, ngoại trừ phương thức sau:

Hãy xác định trong ba câu hỏi từ a đến c sau đây, trường hợp nào thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống (bullish or bearish)Theo luật công ty, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp:Sau khi có Luật Công ty, trong thực tế hiện nay, công ty cổ phần ít được thành lập so với công ty trách nhiệm hữu hạn vìMột trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần làĐại hội đồng cổ đông sẽ bầuCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như lâu nay là:Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:

Hiện nay ở Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý:

Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:

Việc phát hành trái phiếu làm tăng:

Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng, thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:

Bản cáo bạch là:

Tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm chính về những sai sót trong hồ sơ xin phép phát hành:

Hiện nay ở Việt Nam phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công cúng được phép là:

Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch:


Các khoản mục sau là tài sản, ngoại trừ: