Trang chủ 35. Trắc nghiệm - Phân tích và ĐTCK - Đề số 4

Đường trung bình động MA30 cắt đường vnindex từ dưới lên, đây là tín hiệu khuyên nhà đầu tư nên:

 


Ngân hàng công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1 năm là 8,4%. Lãi suất này tương đương lãi suất kép 3 năm là:

Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:

            I. Đều biểu thị mối quan hệ giữa rủi ro và lãi suất đầu tư

            II. Đều có giá trị lớn hơn không.

            III. Đều lấy các biến số độc lập là các chỉ tiêu đo rủi roNếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan về mức sinh lời lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục.Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu: chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi đầu tư.Người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất ngân hàng khi đầu tư vào cổ phiếu:

 Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của 1 công ty 10% và có thể duy trì như vậy trong tương lai: tỷ lệ chiết khấu dòng thu nhập là 15''%. P/E của Công ty đang là 5,5. TA có thể dự báo khả năng trả cổ tức của Công ty này từ các thông tin trên là:Ngân hàng bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu cps, lợi suất mong đợi là 11%, lãi suất tín phiếu kho bạc là 8%, lãi suất đầu tư bình quân của thị trường đối với cổ phiếu là 12%. Cổ phiếu đang xem xét có hệ số rủi ro b chỉ bằng một nửa của bình quân thị trường. Ban khuyên lãnh đạo nên:Sự tăng lên của tỷ lệ cổ tức của Công ty và giá trị cổ phiếu của Công ty đó có quan hệ ngược chiều nhau

 Một ngân hàng cổ phần có Tổng tài sản là 200 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 150 tỷ đồng, lãi suất thuần của ngân hàng dó năm nay có thể là 15 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chỉ là 3 tỷ đồng. Bạn hãy dự báo mức tăng trưởng của cổ tức trong tương lai bằng các thông tin đó.Một số rủi ro mà không thể kiểm soát được là:
  I. Rủi ro về lãi suất
 II. Rủi ro về kinh doanh
III. Rủi ro về sức mua
IV. Rủi ro về tài chínhĐộ tín nhiệm của Công ty X là 3 chữ A, Công ty Y là 3 B

Khi phân tích cổ phiếu của Công ty, nhà phân tích kỹ thuật ít đề cập đến:Một số nhà phân tích kỹ thuật, nhận thấy khi các Chứng khoán được ồ ạt mua vào là dấu hiệu của thị trường:

Mô hình đầu vào và 2 vai đảo ngược là dấu hiệu:Hình thái dạng trung bình của lý thuyết thị trường hiệu quả cho chúng ta biết rằng giá cả của thị trường:

Những tuyên bố nào sau đây trong trường hợp lý thuyết về thị trường hiệu quả tồn tại:

Các nhà phân tích cơ bản thường không quan tâm đến hai trong số các yếu tố sau:
I. Lãi suất ngắn hạn
II. Hệ số P/E
III. Khối lượng giao dịch
 IV. Hệ số EPSMột số loại rủi ro mà Công ty có thể kiểm soát được ở mức độ tương đối là:
I. Rủi ro lãi suất
II. Rủi ro kinh doanh
III. Rủi ro sức mua
IV. Rủi ro tài chính

 


Nếu một nhà phân tích muốn đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 30 ngày) của công ty, trong các hệ số sau đây, hệ số nào được nhà phân tích đó quan tâm nhất: