Trang chủ 32. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 32

Vật liệu, dụng cụ có thể được hạch toán chi tiết theo phương pháp

Nếu đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, giá trị vật liệu thiếu hụt trong quá trình bảo quản sẽ được

Nếu đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá trị vật liệu, dụng cụ nhập, xuất kho


Theo phương pháp kiểm kê định kì, giá trị vật liệu, dụng cụ xuất kho được tínhPhương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kìPhương pháp Nhập trước - Xuất trước có thể được áp dụng trongThể song song là phương phápKhi hạch toán chi tiết hàng tồn kho, Thẻ kho được sử dụng trong phương phápThủ kho có trách nhiệm ghi Thẻ kho theo các chi tiêu vềKhi mua vật liệu theo hình thức nhập khẩu, thuế nhập khẩu sẽ được tính vào

Thuế GTGT của vật liệu nhập khẩu được tính vàoThuế GTGT của vật liêu nhập khẩu

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi nhập khẩu nguyên vật liệu được tính vàoNếu áp dụng phương pháp Sổ số dư để hạch toán vật liệu, kế toán phải ghi các tài liệu kế toán 

Các tài liệu nào sau đây phải sử dụng trong phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển Phương pháp Thể song song đòi hỏi kế toán phải lậpNguyên vật liệu của doanh nghiệp có thể được hình thành từ

Chi phí vận chuyển khi mua nguyên vật liệu đượcKhi mua nguyên vật liệu đã nhập kho, chưa thanh toán cho người bán, kế toán ghi


Khi mua nguyên vật liệu đã nhập kho, chưa thanh toán cho người bán, kế toán ghi