Trang chủ 48. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 16

Thất nghiệp cao hơn luôn kèm theo lạm phát thấp hơn.


Lạm phát sẽ làm thay đổi vị trí đường LM trong mô hình IS - LM.


Điểm vừa đủ trên hàm tiêu dùng là điểm mà tại đó tiêu dùng bằng đầu tư.


Việc thay đổi giá vật tư nhập khẩu tác động đến cả tổng cung lẫn tổng cầu.


Khi còn có thất nghiệp thì còn có áp lực làm cho tiền công tăng lên.


Sự thay đổi của giá không có ảnh hưởng gì đến vị trí của các đường IS, LM.


Trong mô hình xác định tổng sản phẩm quốc dân của 3 khu vực (Hộ gia đình, hãng kinh doanh, chính phủ) tiết kiệm của hộ gia đình + thuế = đầu tư của khu vực tư nhân + chi tiêu chính phủ.


Xu hướng nhập khẩu cận biên và xu hướng tiêu dùng cận biên có tác động cùng chiều đến số nhân chi tiêu.


Nếu không có thâm hụt ngân sách thì không thể có lạm phát.


Trong nền kinh tế đóng, chính sách tài khoá có tác động yếu khi cầu tiền rất nhậy cảm với lãi suất.


Xuất khẩu ròng tăng lên sẽ làm đường IS dịch sang phải và lãi suất giảm đi.


Số nhân chi tiêu chỉ số những thay đổi trong chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập chỉ dẫn đến những thay đổi trong thu nhập cân bằng (sản lượng cân bằng như thế nào).


Lạm phát ỳ (lạm phát dự kiến) xảy ra khi có một cơn lốc về cầu.


Chính sách tiền tệ mở rộng có thể làm giảm sản lượng và giảm tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ.


Đường LM càng dốc thì qui mô lấn át đầu tư càng lớn (với IS có độ dốc không đổi).


Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên làm lãi suất cân bằng trong thị trường tiền tệ giảm.Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên làm giá cả và sản lượng cân bằng trong thị trường hàng hoá giảm.


Trong nền kinh tế mở và tỷ giá hối đoái là linh hoạt, giả sử Ngân hàng trung ương bán trái phiếu cho công chúng thì lãi suất cân bằng sẽ thay đổi như thế nào trên thị trường tiền tệ.Trong nền kinh tế mở và tỷ giá hối đoái là linh hoạt, giả sử Ngân hàng trung ương bán trái phiếu cho công chúng tỷ giá hối đoái sẽ thay đổi như thế nào trên thị trường ngoại hối.Trong nền kinh tế mở và tỷ giá hối đoái là linh hoạt, giả sử Ngân hàng trung ương bán trái phiếu cho công chúng, sự thay đổi của tỷ giá và lãi suất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và sản lượng.