Trang chủ 45. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 1

Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép:

Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:

Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:

Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu sau, ngoại trừ:


Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:

Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là:

Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:

Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của VN là quỹ:

Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:

Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ:

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính nằm trên:

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:

Người hành nghề kinh doanh ck được:

Điều kiện nào là chưa chính xác của việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng:

Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi:

Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua:

Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch ck Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: