Trang chủ 52. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 21

Biểu cầu cho thấy:


Nếu hệ số co dãn chéo của đường cầu là số dương, chúng ta nói hai hàng hóa đó là:


Trong trường hợp cầu co dãn nhiều, giá cả tăng sẽ làm tổng doanh thu của người bán:


Tìm câu sai:


Quy luật cầu chỉ ra rằng: Nếu các yếu tố khác không đổi thì:


Hệ số co dãn của cầu theo giá được xác định bằng cách:


Nếu phần trăm thay đổi của giá lớn hơn phần trăm thay đổi của lượng cung thì chúng ta biết rằng cung là:


Hàm số cầu của một một hàng hóa là: Q = 100 - 2P. Tại mức giá P = 25 thì cầu hàng hóa này có mức độ co dãn theo giá là:


Khi giá các sản phẩm thay thế và bổ sung cho sản phẩm A đều tăng lên. Nếu các yếu tố khác không thay đổi thì giá cả và sản lượng cân bằng của sản phẩm A sẽ:


Hệ số co dãn của cầu theo giá của mặt hàng máy lạnh là -2, có nghĩa là:


Câu nào không đúng:


Khi một hàng hóa có độ co dãn của cầu theo giá là 1, khoản chi tiêu của người tiêu dùng:


Khi thu nhập dân chúng tăng mà lượng cầu của sản phẩm A giảm:


Nếu cầu của hàng hóa X là ít co dãn thì sự thay đổi giá sẽ làm:


Khi thu nhập dân chúng tăng lên, các nhân tố khác không thay đổi, giá cả và số lượng cân bằng mới của loại hàng hóa thứ cấp sẽ:


Thị trường thuốc lá nội địa đang cân bằng tại mức giá P1 và số lượng Q1. Giả sử xuất hiện thuốc lá nhập lậu bán với giá rẻ, lúc này điểm cân bằng mới của thị trường thuốc lá nội địa là P2 và Q2:


Sự tác động qua lại giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường nhằm xác định:


Trong điều kiện giá cả không đổi, đường cầu dịch chuyển là do tác động của các nhân tố:


Tìm câu sai:


Tìm câu đúng: