Trang chủ 24. Trắc nghiệm - Tài chính - Ngân hàng - ĐỀ SỐ 1 - Thi vào NH
1

Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:


2
 Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa:
3
Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi:
4
 Tỷ lệ chiết khấu là:
5
Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất
6
Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu:
7
Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì:
8
Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:
9
 Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:
10
 Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:
11
 Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào?
12
 Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào
13
 Thời hạn cho vay ?
14
 Ngân hàng chuyển toàn bộ số nợ của một hợp đồng tín dụng sang nợ quá hạn trong trường hợp nào sau đây:
15
 Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây
16
 Ngân hàng và khách hàng thoả thuận giá trị tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và thời điểm nào?
17
 Vận đơn đường biển là:
18
 Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá thuộc về bên bán?
19
 Trong các chứng từ về vận tải sau, loại chứng từ vận tải nào không chuyển nhượng được?
20
 Khi một trong hai bên mua và bán không tin tưởng vào khả năng thực hiện hợp đồng thì hình thức nào dưới đây có thể đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng?
21
 Khi nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ thì điều gì sẽ xảy ra?
22
 Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, rủi ro về hàng hoá thuộc về người mua khi hàng đã được giao qua lan can tàu?
23
 Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng có thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:
24
 Trong các loại tài sản đảm bảo dưới đây, loại nào tốt nhất đối với ngân hàng
25
 Bạn hãy chọn nhân tố quan trọng để quyết định cho vay