Trang chủ 11. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 11

Câu nào sau đây đúng với hợp đồng quyền chọn:
 

Các câu nào sau đây không đúng với chứng quyền
 


Chức năng của thị trường sơ cấp là:Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấpCác câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp:Chức năng của thị trường thứ cấp là:Thị trường thứ cấp:Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết gọi là:Hình thức chào bán mà trong đó có nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:Hình thức chào bán trong đó lượng chứng khoán không bán được sẽ được trả lại cho tổ chức phát hành được gọi là:

 


Mục đích chủ yếu của phát hành chứng khoán ra công chúng là:Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:Lệnh giới hạn là:

Lệnh thị trường:Lệnh dừng để bán được đưa ra.Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:


Cổ tức trả bằng cổ phiếu


Biên độ giao động cho phép trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:
Công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam chỉ được thực hiện các nghiệp vụ sau:
Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là: