Trang chủ 40. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 10

Chính sách tài khóa là một công cụ điều hành kinh tế vĩ mô vì

Nếu các yếu tố khác không đổi, cung tiền tệ giảm xuống thì

Cho biết tỷ lệ tiền mặt so với tiền gởi ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ so với tiền gửi ngân hàng là 20%. Khi ngân hàng trung ương mua một lượng trái phiếu 1 tỷ đồng sẽ làm cho lượng cung tiền tệ

Khi sản lượng thực tế bằng sản lượng tiềm năng, chính sách mở rộng tiền tệ sẽ tạo ra tác động dài hạnTác động ban đầu của chính sách tài khóa mở rộng à làm sản lượng thực tăng, sau đó cầu tiền tệ sẽKhi cung tiền tệ tăng, nếu các yếu tố khác không đổi sẽ làm

Khi ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt  buộc sẽ

Khoản nào dưới đây xuất hiện như là một tài sản nợ trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng thương mạiNgân hàng thương mại tạo tiền bằng cáchKhi NHTW bán công trái cho khu vực tư nhân

Các công cụ chính làm thay đổi lượng cung tiền của ngân hàng TW là

Tền giấy do NHTW phát hành hiện nay là

Chính sách tiền tệ là một công cụ điều hành kinh tế vĩ mô vìKhi tỷ lệ thất nghiệp băng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ tạo ra tác động dài hạn

Nếu có sự gia tăng trong chi tiêu của chính phủChính sách gia tăng thuế của chính phủ sẽNếu ngân hàng TW làm cho lượng cung tiền gia tăng

Giả sử đầu tư hoàn toàn không co dãn hoàn toàn theo lãi suất. Sự dịch chuyển của đường LM do một sự gia tăng lượng tiền cung ứng

 Trong mô hình cân bằng của Hicksian, lãi suất được quyết định bởi

Từ điểm cân bằng ban đầu, một sự dịch chuyển đường IS sang phải sẽ dẫn đến