Trang chủ 49. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 27

Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:


Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:Cổ phiếu quỹ:


Câu đúng với thị trường sơ cấp:


Thị trường thứ cấp:


Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bão lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ CK của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:


Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:


Trật tự ưu tiên lệch theo phương thức khớp lệch là:


Lệnh giới hạn là lệnh:


Lệnh dùng để bán được đưa ra:


Lý do nào sau đây đúng với bán khống CK:Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:


Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở VN quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50000 đồng đến 99500 đồng là:


Ông X vừa bán 100 CP của công ty A với giá 40USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2USD/ cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:


Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng VN là:


Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:


Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên ntn?


Người bán không CK thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:


Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế  giao dịch ở thị trường CK VN hiện nay, mức giá này sẽ là mức đặt lệnh nào không hợp lệ trong các mức giá sau:
 


Lệnh dùng để mua được đưa ra: