Trang chủ 47. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 3

Yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu trong điều kiện niêm yết cổ phiếu và trái phiếu có khác nhau không:

So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về:

Các tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại không:

Mức ký quỹ giao dịch bán ck theo quy định hiện hành:

Nhà đầu tư được phép:

Nhà đầu tư được phép:

Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:

Công ty ck được phép:

Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau:

Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK:

Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:

Chọn những câu đúng nhất về Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ VN:

Các loại niêm yết nào dưới đây mang tính chất sáp nhập thâu tóm công ty:

Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường:

Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi:

TTGDCK được tổ chức dưới hình thức:

Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK , cần phải có các bước:
a) TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho Cty CK
b) Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CK
c) Cty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCK
d) Nhà đầu tư nhận CK hoặc nhận tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịch
e) Cty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tư
Trình tự các bước trên là:TTCK đang lên giá, cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng:

Các tổ chức đầu tư(NHNN, NHTM, và các tổ chức khác) được phép tham gia đấu thầu , đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ được mở tài khoản lưu ký tại TTGDCK, khi giao dịch trái phiếu thì phải đặt lệnh tại:

Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ, chỉ được phép: