Trang chủ 44. Trắc nghiệm – Sát hạch chứng chỉ hành nghề - Đề số 3

Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch thông qua chào mua công khai, phải đáp ứng các yêu cầu sau, ngoại trừ:

Tổ chức, cá nhân năm giữ hoặc cùng người liên quan nắm giữ tới 5%, 10%, 15%, 20% vốn CP của một tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch thì làm thay đổi tăng, giảm các mức trên, nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt, vượt các mức nói trên, sẽ buộc phải

Người hành nghề kinh doanh CK không được phép thực hiện, ngoại trừ

Công ty CK được phép thực hiện ngoại trừ các trường hợpCty quản lý đầu tư được phép thực hiện, ngoại trừ trường hợp sauCty CK và nhân viên cty không được phép, ngoại trừHình thức pháp lí của cty CK theo quy định của Pháp luật VN

Theo quy định của pháp luật VN, các cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau, ngoại trừ:Dưới đây là một số chức năng chính của công ty CK, ngoại trừTổ chức phát hành/phân phối phải hoàn thành đợt phân phối CP trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhân đăng kí phát hành

Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK tại VN được phép lập


Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng

Hình thức pháp lý của cty quản lý quỹ theo quy đinh của pháp luật VNChứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có giá trị trong vòng bao nhiêu năm kể từ ngày cấp

Dưới đây là các điều kiện để một cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK, ngoại trừCác cty CK được mở tài khoản lưu ký tạiViệc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm

Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại ngân hàng chỉ định thanh toán
I. Các cty CK thành viên 
II. Các ngân hàng thương mại được cấp phép làm thành viên lưu ký
III. Trung tâm giao dịch CK
IV. Các nhà đầu tư có tổ chức


Cty CK không phải đảm bảo nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sauCty CK phải gửi cơ quan quản lý nhà nước các báo các định kỳ sau, ngoại trừ