Trang chủ 8. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 8

Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá trị thị trường là 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá của quyền là:

Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:

Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên:Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:

Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá thị trường là 100.000đ/CP theo điều lệ của công ty cứ 06 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá quyền là:

Xác định giá mở cửa:
 

STT  Cộng dồn bán               Mua            Giá              Bán                 Cộng dồn mua
1 1000 A 1000 10000 - M 3200
2 1200 B 200 10000 100 N 3200
3 1500 C 300 10200 500 O 3100
4 1900 D 400 10500 800 P 2600
5 2000 E 100 10600 700 Q 1800
6 3300 F 1300 10700 300 R 1100
7 4200 G 900 10800 800 S 800
8 4200 H - 10900      Lệnh dừng để bán sẽ đặt tại mức giá:

Lệnh dừng để mua đặt tại giá:

Lệnh thị trường (MP) :

Lệnh ATO là lệnh được thực hiện:

Vào ngày 1.1.2005, một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu ABC với giá 40.000/CP. Tỷ lệ ký quỹ là 50%. Đến ngày 1.5.2005, giá cổ phiếu ABC tăng lên 47.000đ/CP. Giả sử nhà đầu tư này bán toàn bộ số cổ phiếu ABC đang có và trong thời gian này công ty ABC không chi trả cổ tức. Vậy tỷ suất sinh lời cho nhà đầu tư này là:

Theo cơ chế hoạt động của quỹ đầu tư mở thì:

I. Nhà đầu tư không được quyền bán lại chứng chỉ cho quỹ đầu tư đã phát hành ra nó.

II. Nhà đầu tư được quyền bán lại cho quỹ đầu tư mở đã phát hành ra nó.

III. Quỹ có chiến lược đầu tư dài hạn

IV. Quỹ có chiến lược đầu tư ngắn hạnVào ngày 31.12.2005, 1 quỹ đầu tư đóng có tình trạng như sau:

- Tổng số chứng chỉ quỹ đang giao dịch trên thị trường: 2 triệu chứng chỉ quỹ.

- Tiền mặt tại quỹ: 3.300.000đ

- Các loại chứng khoán đang nắm giữ:

Chứng khoán Số lượng Giá thị trường
AGF 1000 35000
REE 20500 34800
TMS 14000 44000
VTC 4200 31500

- Các khoản nợ hiện tại của công ty: 500 triệu đồng
- Hãy xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đầu tư và giá trị trên 1 chứng chỉ quỹ.


Công ty XYZ định phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu thường. Nếu điều này xảy ra thực sự thì:

I. Không ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông hiện có

II. Tài sản của Công ty sẽ giảm đi

III. Vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ tăng lên.Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3% thì các nhà đầu tư có thể đặt:

Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu IBM đang ở mức 101.000 với biên độ giao động 10% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:

Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:

Các nhà đầu tư lựa chọn giao dịch bán khống khi họ dự đoán rằng:

Một nhà đầu tư đến công ty CK của mình và vay 7.500 cổ phiếu VIH. Ông ta bán toàn bộ số cổ phiếu này với giá là 21.000. Sau đó 2 tuần, giá cổ phiếu VIH giảm xuống còn 20.100. Ông ta quyết định mua vào 7.500 cổ Phiếu với mức giá này để trả lại công ty CK. Giả thiết rằng tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch bán khống là 40%, bỏ qua phí môi giới và tiền lãi vay phải trả cho công ty, tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được sẽ là:

Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: