Trang chủ 20. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 20

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng góp là quỹ:

Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó 1 năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:


Thị trường chứng khoán đang lên cổ phiếu REE đã tăng giá liên tục

Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường


Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường

Công ty cổ phần bắt buộc phải có


Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là


Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện


Một công ty XYZ thông báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:


Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:


Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử lệnh bán chứng khoán của bạn đã được thực hiện thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Trong thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:


Giả sử bạn bán khống 100 cổ phiếu phổ thông với giá 50$/ cổ phiếu. Với mức ký quỹ ban đầu là 50%. Tỷ lệ lãi suất là bao nhiêu nếu bạn mua lại cổ phiếu này với giá 40$/cổ phiếu? Cổ phiếu này không trả cổ tức trong thời gian này và bạn không chuyển một khoản tiền nào ra khỏi tài khoản trước khi thực hiện giao dịch nói trên:


Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán


Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:


Lệnh ATO là lệnh:


Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ đầu tư
I. Phát hành liên tục
II. Không niêm yết
III. Ít hấp dẫn đầu người đầu tư
IV. Phải mua lại chứng chỉ khi người sở hữu yêu cầu
V. Chính sách đầu tư dài hạn


Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:


Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ:


Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là ± 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: