Trang chủ 36. Trắc nghiệm - Phân tích và ĐTCK - Đề số 5

Khái niệm "sự cân bằng thông tin hiệu quả" trong các thị trường tài chính là:
 


Một công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản là 0.4. Tổng nợ là 200 triệu. Trên lãi rộng sau thuế là 30 triệu. ROE của doanh nghiệp là:

Đường trung bình động (MA) cắt đường VN-Index từ trên xuống, đây là tín hiệu của thị trường:

Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng là 1%, lãi suất này tương đương với lãi suất kép năm là:Trái phiếu coupon dương (> 0), thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu này:Khi lãi suất thị trường tăng thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nên:

 Độ tín nhiệm của Công ty X là AAB, Công ty Y là AAAHệ số b (bêta) của một cổ phiếu trong mô hình CAPM hớn hơn 1 có nghĩa là:Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ

 Khi dự báo lãi suất thị trường giảm thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nênGửi tiết kiệm 8000$ trong 15 năm với lãi suất 15%, sau 15 năm đó ta cóBạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 16%. Lãi phiếu kho bạc là 7%, hệ số rủi ro b (bêta) của cổ phiếu đang xem xét là 2; mức bù rủi ro cổ phiếu thường là 4%. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu này không?

Khi lãi suất trả sau là 10% thì lãi suất trả trước làSự tăng lên của tỷ lệ cổ tức của công ty và giá trị cổ phiếu của công ty có quan hệ cùng chiều nhau:

Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng là 0,6%, lãi này tương đương với lãi suất kép năm là:Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:

Sự tăng lên của tỷ lệ cỏ tức của công ty và giá trị cổ phiếu của công ty có quan hệ ngược chiều nhau:Đường trung bình động (KA30) cắt đường Vn-Index từ dưới lên đây là tín hiệu khuyên người đầu tư nên:Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm 1 năm là 8,4%, lãi suất này tương đương với lãi suất kép 3 năm là: