Trang chủ 42. Trắc nghiệm – Sát hạch chứng chỉ hành nghề - Đề số 1

Doanh nghiệp được phép phát hành chứng khoán

Công ty cổ phần được quyền

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có

Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK, điều kiện niêm yết CP nào sau đây được giảm nhẹThời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50% CP do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là bao nhiêu tháng:Phát hành CP lần đầu ra công chúng là Phát hành thêm cổ phần ra công chúng sẽ

Yêu cầu về vốn điều lệ 5 tỷ đồng của tổ chức phát hành CP ra công chúng theo quy định tại thông tư 60 được tính trến cơ sở% tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lảnh phát hành được phép bảo lảnh cho một đợt phát hành là Tổ chức phát hành/phân phối phải hoàn thành đợt phân phối CP trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhân đăng kí phát hành

Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là


Nhà đầu tư được phép

Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể làThời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kí phát hành cổ phiếu, trái phiếu kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ là

Yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu trong điều kiện niêm yết CP và trái phiếu có khác nhau không?Để giao dich CK niêm yết tại TTGDCK, cần phải có các bước sau
a. TTGDCk thực hiện khớp lệnh và thông báo giao dịch cho công ty CK
b. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CK
c. Công ty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCK
d. Nhà đầu tư nhận được CK hoặc nhận được tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịch
e. Công ty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tư
Trình tự đúngThời hạn tối đa kể từ ngày được cấp phép niêm yết mà tổ chức niêm yết phải tiến hành thủ tục niêm yết tại TTGDCK nếu không muốn bị hủy bỏ niêm yết là

Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn


Thời hạn xem xét ra quyết định cấp giấy phép niêm yết của UBCKNN kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là bao nhiêu ngày


Các tổ chức có CP, trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại được không