Trang chủ 22. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 22

Một công ty có một loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức đang lưu hành với số cổ tức được trả mỗi năm là 7 USD. Nếu vào năm trước, số cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi không được trả cổ đông mà lại được trả vào đầu năm nay thì cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi này sẽ nhận cổ tức là bao nhiêu:


Các tổ chức tham gia hoạt động thị trường chứng khoán tập trung là:
I. Các nhà đầu tư cá thể
II. Các công ty chứng khoán
III. Các nhà đầu tư có tổ chức
IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động

Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:


Ai là người chia quyền sở hữu trong công ty:
I. Cổ đông ưu đãi
II. Cổ đông thường
III. Người nắm giữ trái phiếuThị trường ngoài danh mục (OTC: Over - The - Count) là một:Một công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 10.5 đô la (đã bán hết trong đợt phát hành). Một thời gian sau, giá cổ phiếu thị trường là 11 đô la. Tại ngày này vốn cổ đông của công ty sẽ:Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng rẽ (nội bộ) và phát hành ra công chúng là:Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ để bán 100 cổ phiếu cho công ty ABC ở giới hạn dừng là 37, thì:Chỉ số nào sau đây sẽ được nhà phân tích sử dụng để dự đoán triển vọng của một công tyCông ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 100.000.000 đô la, mệnh giá trái phiếu là 1.000 đô la, sự ảnh hưởng của đợt phát hành này đối với bản cân đối tài sản công ty thể hiện như sau:
I. Tăng vốn cổ đông
II. Tăng tổng cộng nợ
III. Tăng vốn lưu động
IV. Tăng tổng cộng tài sản cóVào thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
I. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi nhận lại vốn
II. Quyền sở hữu của cổ đông còn lại bị "pha loãng"
III. Công ty A phải trả thuế nhiều hơn, nhưng cơ cấu bảng tổng kết tài sản tốt hơn


Một trong các nhược điểm của công ty cổ phần là:
I. Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành
II. Tương đối ít được tín nhiệm trong cấp tín dụng
III. Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thô lỗ
IV. Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính


Một khách hàng vào một lệnh bán đứng với giá 53 1/2.  Lô chứng khoán sau cùng trước khi lệnh được đưa vào được bán với giá 54. Các lô chứng khoán sau khi lệnh được đưa vào bán với giá 53 3/4, 53 3/8, 53 1/2 và 53 5/8. Lô chứng khoán sẽ làm kích hoạt lệnh ở giá:


Đại hội cổ đông sẽ bầu:


Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được UBCKNN cấp phép?


Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng xuống, xác định xu hướng


Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm mục đích:


Trong các điều kiện để doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?


Khi lãi suất thị trường tăng lên, giá cổ phiếu sẽ:


Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm tốt nhất để mua trái phiếu