Trang chủ 32. Trắc nghiệm - Phân tích và ĐTCK - Đề số 1

RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu để:

Người X có mức ngại rủi ro là A = 3 và Y có mức ngại rủi ro A = 5 vậy:

Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả trước là 10%/năm, ls này tương đương với lói suất  trả sau là:

Một điểm A của 1 chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán SML thì điểm này biểu thị:Nếu 2 CP có hệ số tương quan lớn hơn 0 thì vẫn có thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 DMĐT để giảm rủi ro của DM đó:Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đầu tư đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi suất đầu tư:Rủi ro của đầu tư CK là:Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào 1 CP có lợi suất mong đợi là 50%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 8,5%. Lãi suất đầu tư bình quân của TT cổ phiếu là 30%. CP đang xem xét có hệ số rủi ro b gấp 2 lần rủi ro của CP thị trường. Bạn khuyên lãnh đạo nên:Bạn đang sở hữu 1 lượng Trái phiếu chuyển đổi của VCB. TP này đang được giao dịch ở giá 200.000đ cho 1 Trái phiếu mệnh giá 100.000đ. Nguời sở hữu Trái phiếu này được dùng mệnh giá để mua CO VCB khi cổ phần hoá với giá đấu thầu bình quân. Giả sử khi đấu giá để CP hoá, VCB có giá đấu thầu bình quân là 200.000 đ/1 CP. Theo bạn:Việc tăng lãi suất theo yêu cầu sẽ làm cho giảm hệ số P/E của Công tyMô hình tăng trưởng bất biến cổ tức vẫn có thể được ứng dụng được nếu mức tăng trưởng cổ tức g = 0

Giá trị độ lồi của trái phiếu:

Quan sát đồ thị nâng cao về giao dịch một loại cổ phiếu chúng ta thấy những chỉ tiêu sau:

 Mức ngại rủi ro của bạn càng thấp thì bạn cần mức bù rủi ro:

Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan về mức sinh lời lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành một cặp để tham gia vào 1 DMDT để giảm rủi ro của danh mục đó.Đường chứng khoán (SML) giống đường thị trường với (CML) ở chỗ:

RSI giảm và cắt đường 0 từ trên xuống, đây là tín hiệu để

Một điểm A của một chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán (SML) thì điểm này biểu thị:Một số rủi ro không thể kiểm soát được là:

1. Rủi ro lãi suất
2. Rủi ro kinh doanh
3. Rủi ro sức mua
4. Rủi ro tài chính
Độ tín nhiệm của công ty X là AAA, công ty Y là BBB