Trang chủ 18. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 18

Phân phối cổ phiếu phải:Tổ chức bảo lãnh phát hành phải:Điều điện niêm yết cổ phiếuGiao dịch nội bộ phải thông báo cho trung tâm giao dịch chứng khoán trước khi thực hiện ít nhấtTổ chức niêm yết được phép mua bán cổ phiếu quỹ trong vòngTổ chức niêm yết chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau khi trả lại tối thiểuTổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoánTổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán phải cóNhà đầu tư có quyền bán cổ phiếu niêm yết lô lẻ tại:Đổi tên phân bổ thị trường chứng khoán gồm:Tự doanh chứng khoán là việc:

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên

Công ty chứng khoán là gì:

Các loại hình kinh doanh chứng khoán chính là:

Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán là:

Các công ty chứng khoán nhận lệnh qua:

Điều kiện để nhân viên công ty chứng khoán được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán là:
 


Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có thời hạn:

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có thời hạn:

Quỹ đầu tư chứng khoán có vốn điều lệ tối thiểu là:

Cổ phiếu quỹ là: