Trang chủ 30. Trắc nghiệm - Môi giới chứng khoán - Đề số 4

Khách hàng mua 1000 cổ phiếu thưởng của công ty XYZ và cổ phiếu này được đăng ký đứng tên công ty môi giới. Công ty XYZ công bố trả cổ tức 25.000đ/1CP. Đến ngày trả cổ tức, công ty XYZ phải chuyển bao nhiêu tiền cho công ty môi giới để trả cho khách hàng? Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

Giả sử: (1) Môi giới được hưởng hoa hồng trên một tài khoản mới mở là 3.000.000 đồng; (2) cần có 10 cuộc gọi để có 1 khách hàng tiềm năng; (3) và gọi 10 khách hàng tiềm năng thì mới có 1 khách hàng thực sự làm thủ tục mở tài khoản. Hỏi giá trị mỗi cuộc gọi là bao nhiêu? Hãy lựa chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

Công ty môi giới trả lương cho người môi giới cố định 1 năm là 60,49 triệu đồng. Biết ngày làm việc trong 1 năm là 263 ngày. Trong một ngày môi giới dự kiến gọi 100 cú điện thoại (không tính cước cuộc gọi). Hãy xác định giá trị của 1 cuộc gọi tìm khách hàng.

Giả sử môi giới được hưởng hoa hồng do công ty trả do khách hàng mở 1 tài khoản mới là 2.000.000 đ/ một tài khoản mới và giả sử môi giới phải gọi 10 cú điện thoại mới có một khách hàng tiềm năng và cứ 10 cuộc gọi cho khách hàng tiềm năm mới có một khách hàng mới làm thủ tục mở tài khoản. Hỏi giá trị mỗi cuộc gọi là bao nhiêu? Hãy lựa chọn một trong các phương án sau:

Tại cuộc gặp khách hàng trực tiếp, người môi giới phải thực hiện các bước nào trong quy trình tìm hiểu khách hàng để dẫn dắt khách hàng tiềm năng hay khách hàng hiện hữu của mình đi đến kết luận mong muốn? Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
I -    Tạo lập sự đồng cảm với khách hàng và làm cho khách hàng có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với môi giới.
II -    Phát hiện nhu cầu/mục tiêu/các vấn đề khách hàng quan tâm.
III -    Sắp xếp các nhu cầu/mục tiêu/các vấn đề khách hàng quan tâm theo trật tự ưu tiên.
IV -  Xác định thông số cho từng nhu cầu/mục tiêu (về lượng, thời gian cần có, cần bao nhiêu tiền để thực hiện mục tiêu, xác định mức độ chấp nhận rủi ro).
V -  Tìm hiểu những khoản đầu tư, tài sản, thu nhập hay khoản nợ khác của khách hàng.
VI -  Môi giới rà soát lại từng mục tiêu và các thông số của từng mục tiêu với khách hàng.
VII - Xây dựng kế hoạch gặp gỡ (hẹn gặp) để đề xuất và thảo luận các giải pháp để đạt mục tiêu đó.Trong quá trình thúc đẩy động lực mua hàng của khách hàng, cách thức hành động và phản  ứng (ứng xử) của người môi giới đối với những người  có nhu cầu về quyền lực, những người khát khao được nắm quyền kiểm soát  người khác và kiểm soát những tình huống khác nhau là:

Để thúc đẩy nhanh việc ra quyết định mua của khách hàng, là những người có động lực chính là nhu cầu về hội nhập, có mục tiêu gắn bó với những người khác, có nhu cầu được người khác chấp nhận, người môi giới phải ứng xử theo cách sau:

Trong buổi thuyết trình giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm, người môi giới cần theo  dõi để nhận diện các “tín hiệu mua” (dấu hiệu khách hàng thể hiện muốn mua hàng hóa đó) sau:

Tư vấn đầu tư chứng khoán là hoạt động:

Nghĩa vụ cung cấp thông tin là một trong những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà những người hành nghề môi giới hoặc tư vấn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ. Theo quy tắc này, thông tin truyền đạt từ môi giới hay người tư vấn đầu tư chứng khoán đến khách hàng phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Người hành nghề môi giới không phải là người hành nghề tư vấn đầu tư khi đáp ứng (thỏa mãn) điều kiện sau:

Quy trình thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán chỉ bao gồm các bước sau: 
I -   Khách hàng gặp công ty tư vấn đầu tư chứng khoán/ công ty môi giới chứng khoán
II -  Công ty nhận yêu cầu tư vấn và khách hàng cung cấp thông tin cho công ty
III -  Ký hợp đồng tư vấn
IV - Thực hiện hợp đồng tư vấn
V - Thanh lý hợp đồng tư vấnTrong quy trình thực hiện tư vấn  đầu tư chứng khoán, công ty tư vấn đầu tư chứng khoán phải tìm hiểu rõ về khách hàng, thu nhập và quản lý thông tin về khách hàng liên quan đến nội dung sau: 
I -  Tìm hiểu tình hình tài chính và thu nhập của khách hàng
II -  Tìm hiểu mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng
III - Tìm hiểu kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàngNội dung của tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm: 
I -  Cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán
II - Tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch bao gồm giá, giá trị, loại, chất lượng, số lượng, phương thức, thời gian giao dịch
III - Tư vấn cho khách hàng ra quyết định mua hoặc bán một loại chứng khoán nhất địnhKhi hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, người hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau:
I -    Người tư vấn đầu tư phải đưa ra ý kiến đánh giá một cách độc lập và khách quan trong hoạt động chuyên môn
II -   Người tư vấn đầu tư chứng khoán phải đảm bảo tính liêm khiết, minh bạch  trong hoạt động chuyên môn và các vấn đề cá nhân
III -  Người TVĐTCK phải luôn làm việc một cách chuyên nghiệp và cần mẫn 
IV - Người TVĐTCK phải luôn trung thành với khách hàng và luôn ưu tiên lợi ích khách hàng  
V -  Người TVĐTCK phải đảm bảo mọi khách hàng được đối xử công bằng và bình đẳng
VI - Người TVĐTCK phải ưu tiên hơn cho những khách hàng trả mức phí đặc biệt cao so với những khách hàng trả mức phí thấp hơnTrong quá trình thực hiện TVĐTCK, để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tránh xung đột lợi ích, người hành nghề TVĐTCK phải tuân thủ nghĩa vụ sau: 
I -   Tránh các tình huống có xung đột lợi ích với khách hàng
II -  Ưu tiên lợi ích của khách hàng (đặt lợi ích  của khách hàng trên lợi ích của môi giới và công ty)
III -  Ưu tiên cho khách hàng trả phí cao hơn so với khách hàng trả phí thấp hơn khi cung cấp sản phẩm TVĐTCK
IV - Đối xử công bằng đối với các khách hàng
V -  Minh bạch

Trong khi hành nghề TVĐTCK, công ty TVĐTCK và người hành nghề TVĐTCK được cung cấp thông tin liên quan tới giao dịch và hồ sơ của khách hàng theo nguyên tắc sau:

Trên tài khoản bảo chứng, để tính giá trị hiện hành của một loại chứng khoán trên thị trường người ta thường lấy bằng

Trên tài khoản bảo chứng, dư nợ trên tài khoản thể hiện:

Trên tài khoản bảo chứng, số dư có trên tài khoản thể hiện: