Trang chủ 15. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 15

Nhà đầu tư A vừa mua được 100 cổ phiếu phổ thông X với giá 24.000 đồng/cổ phiếu, phí môi giới là 0,5% tổng giá trị giao dịch. Vậy số tiền mà nhà đầu tư A đã bỏ ra là:Một công ty có cổ phiếu đang được bán với giá 20 USD/cổ phiếu. Nếu tất cả các trái phiếu của công ty đều chuyển đổi thành cổ phiếu thường (Đối với trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường) thì:
 


Các câu nào sau đây không chắc chắn với quyền mua cổ phiếu (rights)


Chức năng chính của nhà bảo lãnh phát hành là:Tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng: Nếu một cổ phiếu đang được mua bán ở mức 3 USD nhưng bạn chỉ có để mua cổ phiếu đó với giá là 30 USD, bạn nên đặt lệnh

 
 


Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán.

Các chỉ tiêu sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:Để dự đoán xem việc tăng, giảm giá chứng khoán nào đó có phải là khởi đầu một xu hướng biến động lớn hay không, nhà phân tích kỹ thuật sẽCông ty ABA có 10.000 cổ phần đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức 30% cổ phiếu, khách hàng của bạn có 100 cổ phần ABA, sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu công ty của ông ta là bao nhiêu:

 


Một trái phiếu có lãi suất cao đang bán với giá cao hơn mệnh giá và được thu hồi theo mệnh giá. Bên nào sẽ hưởng lợi về điều khoản bảo vệ về lệnh thu hồi:Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam làTỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:

 


Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp làMột trong các điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:

Nếu một trái phiếu được bán đúng bằng mệnh giá của nó thì:

Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

Nếu một trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:Nhà đầu tư sẽ yêu cầu một lãi suất như thế nào nếu mua trái phiếu có điều khoản cho phép nhà phát hành có thể mua lại: