74. Trắc nghiệm - Kinh tế Vĩ mô - Đề số 18Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu?


Câu 2
 Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên:
Câu 3
 Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến:


Câu 4
 Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở
Câu 5
 Ngân hàng Trung Ương có thể làm  thay đổi cung nội tệ bằng cách:


Câu 6
 Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động:


Câu 7
  Hoạt động nào sau đây của ngân hàng Trung Ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ


Câu 8
 Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại của một nước:


Câu 9
 Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn:


Câu 10
 Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra những áp lực lạm phát


Câu 11
 GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếu:


Câu 12
 Nếu NHTƯ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu thì khối lượng tiền tệ sẽ:


Câu 13
 Trên đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi mức giá chung, đường tổng cầu AD dịch sang phải khi: 


Câu 14
 Trên đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi mức giá chung, đường tổng cung AS dịch chuyển khi:


Câu 15
 Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn:


Câu 16
 Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi đáng kể, tốc độ tăng giá trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước sẽ:


Câu 17
 Khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nếu các yếu tố khác không đổi, Việt Nam sẽ:

 

 


Câu 18
  Nếu các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng thì sản lượng cân bằng sẽ:


Câu 19
  Nền kinh tế đang ở mức toàn dụng. Giả sử lãi suất, giá cả và tỷ giá hối đoái không đổi, nếu chính phủ giảm chi tiêu và giảm thuế một lượng bằng nhau, trạng thái của nền kinh tế sẽ thay đổi:


Câu 20
 Tác động ngắn hạn của chính sách nới lỏng tiền tệ  trong nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi là: