Trang chủ 5. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 5

Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là


Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá đã được xác định trước trong 1 thời kỳ nhất định.
Phương thức phát hành qua đấu giá l

Quy trình giao dịch chứng khoán là như sau:
I. Khách hàng đặt lệnh.
II. Công ty chứng khoán nhận và kiểm tra lệnh
III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ
IV. Lệnh được chuyển đến trung tâm giao dịch

SGDCK là
I. Thị trường giao dịch tập trung
II. Giao dịch CK niêm yết
III. Thị trường thương lượng

Những điều này sau đây đúng với phạm trù thị trường thứ cấp
I. Thị trường giao dịch chứng khoán mua đi bán lại
II. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư
III. Tạo ra người đầu cơ
IV. Tạo ra vốn cho tổ chức phát hành


Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là
I. Hình thành từ vốn góp của người đầu tư
II. Được công ty quản lý quỹ quản lý
III. Dành tối thiểu 60% giá trị tài sản để đầu tư vào chứng khoán
IV. Chỉ được đầu tư vào chứng khoán.


Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là:


Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho:


Phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng để niêm yết phải theo các quy định dưới đây, ngoại trừ:


Đại diện giao dịch tại TTGDCK


TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi


Theo quy định tại thông tư 01/UBCK, bảo lãnh phát hành ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức:


Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành

Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là


Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp


Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:


Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất


Hiện nay ở Việt Nam trong quy định về phát hành CK ra công chúng thì tỷ lệ CK phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt


Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD