Trang chủ 27. Trắc nghiệm - Môi giới chứng khoán - Đề số 1

Nghề môi giới chứng khoán là:
 I.      Công việc chuyên môn của các cá nhân
 II.      Công việc chuyên môn của các tổ chức
 III.      Được h́nh thành theo sự phân công lao động xă hội
 IV.      Làm trung gian giúp cho việc mua, bán chứng khoán được thực hiện
 V.      Kết nối nhu cầu bên mua với nhu cầu bên bán chứng khoán.
Chức năng môi giới chứng khoán bao gồm:
 
I. Chức năng cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng về 
i. diễn biến tổng thể của thị trường
ii. động thái của từng ngành
iii. hoạt động của từng công ty trong ngành
 
II. Chức năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính giúp KH thực hiện giao dịch
i. Theo yêu cầu của khách hàng
ii. Vì lợi ích của khách hàngHoạt động môi giới chứng khoán, hiểu theo nghĩa rộng là:
               I.      Làm trung gian giúp khách hàng mua, bán chứng khoán
             II.      Tư vấn đầu tư liên quan đến chứng khoán
            III.      Làm trung gian giúp cho việc mua bán chứng khoán được thực hiện có hàm lượng tư vấn đầu tư caoKhi  nhận  dịch  vụ do  người  môi  giới  chứng khoán  cung cấp, người đầu tư mong chờ người môi giới giúp ra các quyết định: 
I -  Cho biết thời điểm nên mua
II - Cho biết thời điểm nên bán
III -
Cho biết thông tin mới nhất về những gì đang diễn ra trên thị trườngCông ty môi giới chứng khoán, tùy chức năng và điều kiện cho phép có thể giúp khách hàng thực hiện lệnh theo những phương thức sau:
   I.      Làm trung gian thu xếp mua, bán chứng khoán với tư cách là đại diện của khách hàng mua, bán chứng khoán cho tài khoản của khách hàng
  II.      Hoạt động với tư cách nhà giao dịch (trader) chứng khoán, bằng cách mua lại của nhà tạo giá, kê giá lên thành giá thực bán và bán lại cho khách hàng
 III.      Bán chứng khoán có trong danh mục của công ty môi giới chứng khoán theo lệnh đặt mua của khách hàngBán hàng tư vấn là phương pháp bán hàng được triển khai theo chiều rộng một cách logic trên cơ sở: 
I - Phương pháp bán hàng truyền thống
II - Phương pháp bán hàng tiếp thị, trong đó
i -  Người môi giới cố gắng t́m hiểu những hàng hóa, sản phẩm khách hàng cần
ii - Người môi giới cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng một  cách tốt nhất bằng các sản phẩm hay dịch vụ của mình
iii - Người môi giới phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng các sản phẩm thích hợpTrong bán hàng tư vấn, các yếu tố quyết định thành công của người hành nghề tài chính chuyên nghiệp là: 
I -   Thái độ của người môi giới đối với khách hàng
II -  Thái độ của người môi giới đối với công việc
III -
Tri thức nhà nghề
IV -
Năng lực truyền đạt tư tưởng và kiến thức một cách hiệu quả
V -
Liên tục phát triển kỹ năng cá nhân và nghiệp vụĐể tránh sự phản ứng, chống đối của khách hàng khi người môi giới tiếp xúc với khách hàng, với tư cách hành nghề tài chính chuyên nghiệp, mục tiêu cần ưu tiên số 1 mà người môi giới chứng khoán cần thể hiện rõ để khách hàng nhận biết được lý do khiến họ quyết định trở thành người môi giới chứng khoán là:

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tranh chấp xung đột lợi ích, đặc trưng riêng có của lĩnh vực môi giới chứng khoán giữa nhân viên môi giới với khách hàng, là: 
I -   Phương thức trả thù lao cho người bán hàng – nhân viên môi giới
II -  Căn cứ trả thêm các khoản phúc lợi
III -  Động lực cơ  bản thúc đẩy khách  hàng thực hiện giao dịch chứng khoán  và động lực của người môi giới là giống nhau
IV - Động lực cơ  bản thúc đẩy khách  hàng thực hiện giao dịch chứng khoán  và động lực của người môi giới là trái ngược nhauNhà môi  giới chứng khoán hoạt động với tư cách đại lý, đại diện thu xếp giao dịch chứng khoán cho khách hàng và môi giới được nhận hoa hồng từ các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khi hoạt động với tư cách người hành nghề môi giới, công ty môi giới chứng khoán:

Trong quá tŕnh cung cấp dịch vụ môi giới cho khách hàng, người môi giới phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như sau: 
I -   Trung thực và cẩn trọng
II -   Độc lập và liêm khiết
III -  Hiểu khách hàng (chuyên nghiệp và mẫn cán)
IV - Có đạo đứcĐể ngăn ngừa và xử lý xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa người môi giới và khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch bảo chứng, công ty môi giới phải đề ra nội quy bảo đảm người môi giới phải hiểu và tuân thủ trong quá trình hành nghề, người môi giới phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức đề ra, đó là: 
I -   Đáp ứng tiêu chí về tính phù hợp của giao dịch
II -  Tuân thủ quy định trong việc đặt lệnh và thực hiện các bút toán tương ứng trên tài khoản của khách hàng
III -  Tuân thủ quy định về giao dịch bảo chứng
IV - Tránh việc giao dịch thái quá trên tài khoản của khách hàng  
V - Công ty môi giới phải xây dựng và thức hiện chức năng giám sát quá trình tác nghiệp của nhân viên công tyTrong lĩnh vực Môi giới chứng khoán “tính phù hợp” theo nghĩa rộng được thể hiện qua việc chấp thuận cho mở tài khoản, theo nghĩa hẹp “tính phù hợp” được minh họa bằng các giao dịch trên tài khoản đă mở. Để đáp ứng yêu cầu thỏa măn “tính phù hợp” của mỗi giao dịch với khách hàng, người môi giới phải:
I -    Được ủy thác về tài chính.
II -   Xử lý mối tương quan giữa tình trạng tài chính của khách hàng với trạng thái tài khoản hay chiến lược được đề xuất.
III -   Không nhất thiết được ủy thác về tài chính.
IV - Thường xuyên tìm hiểu về thu nhập, tài sản thực có nói chung và tài sản thực có bằng tiền của khách hàng.Trong quá trình  xử lý  tài  khoản, đại diện giao dịch mua bán chứng khoán cho  khách hàng, để tránh các vụ khiếu kiện của khách hàng, người môi giới cần tuân thủ các qui định sau: 
I -   Chỉ đặt lệnh mua bán chứng khoán thay mặt khách hàng khi tài khoản được mở một cách hợp lệ.
II -  Chỉ được thực hiện lệnh giao dịch thay mặt khách hàng khi khách hàng cho phép bằng văn bản.
III -  Không được nâng giá quá mức.
IV - Phải tuân thủ qui định pháp luật và nội qui công ty trong quá trình nhập lệnh.Giao dịch bảo chứng là nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó công ty môi giới chứng khoán:

Các loại “lệnh gọi bảo chứng” bao gồm: 
I - Lệnh gọi ban đầu.
II - Lệnh gọi duy trì.Mục đích duy nhất của việc “gọi ký quỹ” duy trì khi công ty môi giới quản lý tài khoản bảo chứng là:

Để duy trì vị thế an toàn trên tài khoản bảo chứng, khi công ty môi giới yêu cầu / gửi các lệnh “gọi ký quỹ” duy trì, trong thời gian từ 1-3 ngày khách hàng phải bổ sung tài sản sau để đáp ứng các lệnh “gọi ký quỹ”:

Khi công ty môi giới quản lý, theo dõi trạng thái của tài khoản bảo chứng, trường hợp khách hàng không thể bổ sung được khoản ký quỹ cần thiết hoặc không muốn ký quỹ thêm khi nhận được lệnh “gọi ký quỹ” duy trì, công ty môi giới được quyền:

“Xoay vòng chứng khoán” về cơ bản có thể xảy ra khi người môi giới kiểm soát tài khoản của một người khác tham gia giao dịch và khi giao dịch có dấu hiệu sau: