Trang chủ 67. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 36

Đường Engel của người tiêu dùng đối với một mặt hàng có thể được suy ra từ đường:

Hàm hữu dụng của một người tiêu thụ đối với 2 sản phẩm X và Y được cho như sau; TU = X (Y - 1) .Thu nhập của người tiêu thụ là 1.000.đ dùng để mua 2 sản phẩm này với đơn giá của X 10đ /sp, của Y là 10 đ /sp, tổng số hữu dụng tối đa là:

Thặng dư tiêu dùng trên thị trường là:

Nếu một người tiêu dùng dành toàn bộ thu nhập của mình để mua hai sản phẩm X và Y thì khi giá của X giảm, số lượng hàng Y được mua sẽ :

Tìm câu đúng trong các câu sau đây:

Một người tiêu thụ dành một số tiền nhất định để chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y .Nếu X là loại hàng xa xỉ thì khi giá của X tăng lên và các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng hóa của Y được mua sẽ:

Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX, PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có:

Đối với sản phẩm cấp thấp, tác động thay thế và tác động thu nhập:

Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn của ngành sẽ:

Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắn hạn là do:

Điều nào sau đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn:

Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn:

Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q2 +100, mức sản lượng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp:

Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận tăng , cho biết:


Quy mô sản xuất tối ưu của một doanh nghiệp là quy mô sản xuất :


Điều kiện cân bằng dài hạn của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn:

Nếu ti vi SONY giảm giá 10%, các yếu tố khác không đổi. lượng cầu ti vi JVC giảm 20% thì độ co giãn chéo của cầu theo giá là :

Xét hàm số cầu sản phẩm X dạng tuyến tính như sau : Qx = 200 - 2Px + 0,5Py + 0,1I. Tham số -2 đứng trước Px là

Giả sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:Qd = - 2P + 80, và lượng cung nông sản trong mùa vụ là 50 sp.Nếu chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanh thu của họ trong mùa vụ này là:

Câu phát biểu nào sau đây không đúng: