Trang chủ 30. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 15

Khi tổng hữu dụng giảm, hữu dụng biên:Đường đẳng ích của 2 sản phẩm X và Y thể hiện:Hữu dụng biên (MU) đo lườngSự thay đổi lượng cầu của một hàng hóa do giá cả hàng hóa liên quan thay đổi, mà vẫn giữ nguyên mức thỏa mãn được gọi là tác độngĐối với hàng hóa cấp thấp, tác động (hiệu ứng) thu nhập và tác động thay thếMột người tiêu thụ có thu nhập I = 420 đồng, chi tiêu hết cho 2 sản phẩm X và Y với Px = 10đ/sp, Py = 40đ/sp. Hàm tổng hữu dụng thể hiện qua hàm: TU= (X – 2)Y 
Phương án tiêu dùng tối ưu là


Với hàm tổng hữu dụng TU= (X – 2)Y và phương án tiêu dùng tối ưu là X = 22, Y = 5. Vậy tổng sô hữu dụngTỷ lệ thay thế biên giữa hai sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiệnĐộ dốc của đường ngân sách (đường giới hạn tiêu dùng) thể hiệnGiả sử bia là hàng thông thường và giá bia tăng khi đó (hiệu ứng) tác động thay thế sẽ làm người ta mua bia……..và tác động thu nhập sẽ làm người ta mua bia…….. 

Thặng dư của người tiêu dùng trên thị trường đó là


Để tối thiểu hóa chi phí sản xuất, các xí nghiệp sẽ thực hiện phối hợp các yếu tố sản xuất (YTSX) theo nguyên tắcNăng suất biên MP của một YTSX biến đổi làTrong dài hạn để tối thiểu hóa chi phí sản xuất các xí nghiệp sản xuất sẽ thiết lập

Xuất lượng tối ưu của một quy mô sản xuất làChi phí biên MC là Đường mở rộng sản xuất (expansion path)

Giá cả hàng bột giặt là 8.000 đồng/kg. Khi chính phủ đánh thuế 500 đồng/kg, giá cả trên thị trường là 8.500 đồng/kg. Vậy tính chất co dãn cầu theo giá của hàng bột giặt làĐường ngân sách là


Sự tác động qua lại giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường nhằm xác định