Trang chủ 44. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 14

Giả sử lúc đầu ngân hàng trong nước và nước ngoài như nhau và không thay đổi, khi tỷ giá hối đoái tăng lên

Đường BP được định nghĩa là một đường tập hợp những phối hợp giữa lãi suất và sản lượng mà ở đó

Khi lượng ngoại tệ đi vào tăng lên còn lượng ngoại tệ đi ra không đổi

Khi lượng ngoại tệ đi ra tăng lên trong khi lượng ngoại tệ đi vào không đổiĐiểm cân bằng bên trong nằm phía trên đường BP lúc đóKhi cán cân thanh toán thặng dư, trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi thì Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định nếu cán cân thanh toán thặng dư, để duy trì tỷ giá hối đoái mà chính phủ ấn định thìNợ nước ngoài là một khoản mục củaCầu ngoại tệ ở VN xuất từ Cán cân thanh toán của một quốc gia sẽ thay đổi khi

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổiCung ngoại tệ ở việt nam xuất phát từ

Phá giá ngoại tệ sẽTỷ giá hối đoái được xác định bằng lượng cung và cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối là

Các mục khoản của tài khoản vãng lai làCác tài khoản của cán cân thanh toánĐối với một nước có cán cân thanh toán thâm hụt, việc thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài góp phần cải thiện cán cân thanh toán vì

Giả sử có các hàm số sau: Tài khoản vốn: K=-1000+200r. Xuất khẩu: X=200. Nhập khẩu: M=100+0.2Y. Vậy đường BP có dạng

 Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các mặtKhi tỷ giá hối đoái giảm xuống thì