Trang chủ 17. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 17

Thị trường chứng khoán thứ cấp là:Thị trường chứng khoán tập trung là thị trường.Nhận định nào là sai về thị trường thứ cấp


Những cổ phiếu nào được tự do chuyển nhượng:Cổ đông phổ thông có quyền:Thặng dư vốn phát sinh khiGiá trái phiếu vận độngKhi mua cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm nhất đến:Khi mua trái phiếu nhà đầu tư quan tâm nhất đến gì:Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đóCông ty cổ phần bắt buộc phải có

Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:

Ở Việt Nam, muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng phải:

Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh.
 


Phát hành cổ phiếu ra công chúng bao gồm các hình thức:

Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành ra công chúng kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn:

Trong thời hạn UBCKNN xem xét hồ sơ đăng ký phát hành đối tượng có liên quan được phép

Những tổ chức được phép làm đại lý phát hành chứng khoán.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện