1. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 1Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.


Trang chủ 1. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 1

Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởngNhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

Cổ phiếu quỹ

Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấpThị trường thứ cấpHình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi làĐối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúngTrật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh làLệnh giới hạn là lệnhLệnh dừng để bán được đưa ra

 


Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:

Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:

Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

 Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:

Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:

Lệnh dừng để mua được đưa ra: