Trang chủ 16. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 16

Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X được xác định là 32.500 đồng, như vậy những lệnh mua sau sẽ được thực hiện.Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X được xác định là 52.000 đồng, như vậy những lệnh bán sau sẽ được thực hiên:Thị trường OTC làTrung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội làChỉ số vnindex thời điểm cao nhất tính cho tới hiện nay là:

 


Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ đi đoán giá của cổ phiếu sẽ:Lợi nhuận mà người bán chứng khoán không nhận được là:Trái phiếu có thời gian đáo hạn dài sẽ cho nhà đầu tư:

 


Cái gì sau đây không bị ảnh hưởng bởi việc phát hành trái phiếu dài hạn:Trong trường hợp nào vốn cổ đông sẽ bị pha loãng:Chức năng của thị trường tài chính là:

Kênh tài chính gián tiếp là:

Thị trường vốn là thị trường giao dịch:

Thị trường chứng khoán là một bộ phận của

Thị trường chứng khoán không phải là:

Đối tượng tham gia mua - bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán có thể là:
 


Tổ chức nào không được phát hành trái phiếu

Cơ quan quản lý Nhà nước đối với TTCK là:
 


Các nguyên tắc hoạt động của TTCK tập trung

Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu ngoại trừ