Trang chủ 23. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 23

Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là:


Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất.

Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9.800 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:


Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:

Một trong các điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam.Các tổ chức có thể tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:
I. Các nhà đầu tư có tổ chức
II. Các nhà đầu tư cá thể
III. Các công ty chứng khoán
IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt độngKhi công ty không có lãi, nó sẽ:Việc tách cổ phiếu trong tổ đại diện để tính đủ số giá chứng khoán theo phương pháp Dow Jones sẽ làm cho hệ số chia:Theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:


Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP, nhưng hiện nay, giá thị trường là 100.000đ/CP, theo điều lệ của công ty cứ 05 CP cũ được mua một CP mới. Vậy giá của quyền là:


Theo trình tự chào bán chứng chĩ quỹ đầu tư lần đầu và đăng ký việc thành lập quỹ:
1. Công ty quản lý quỹ công bố việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư trên báo chí (Trong vòng 05 ngày ssau khi được UBCKNN cho phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư lần đầu).
2. Niêm yết bản cáo bạch tóm tắt tại trụ sở công ty quản lý quỹ.
3. Chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư thông qua ngân hàng giám sát (trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép phát hành).
4. Quỹ đăng ký thành lập chính thức (nếu đủ các tiêu chí quy định cho đợt phát hành lần đầu) và tiến hành hoạt động đầu tư.
5. Báo cáo phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư cho UBCKNNNghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên


Mục đích của công tác thanh tra giám sát là:
I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật
II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả.
III. Bảo vệ quyền hợp pháp của nhà đầu tư.
IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý.


Tổ chức phát hành bị đình chỉ giấy phép phát hành trong những trường hợp sau:
I. Không thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin phép phát hành theo thông tư 01 UBCKNN.
II. Tài sản của tổ chức phát hành bị tổn thất, bị phong tỏa, bị tịch thu có tỷ lệ tương đương hơn 10% trên tổng giá trị cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành.
III. Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.


Quy định về vốn khả dụng của Công ty Chứng khoán với tỷ lệ là:


Điều kiện cơ bản để thành lập và xin giấy phép hoạt động của Công ty Chứng khoán
I. Phải tuân thủ luật công ty.
II. Giám đốc công ty phải là người có quốc tịch Việt Nam.
III. Điều kiện về cán bộ: có đa số nhân viên, kể cả nhân viên cao cấp của công ty, có lý lịch cá nhân tốt, được trang bị tốt kiến thức về kinh doanh chứng khoán và nắm vững pháp luật về ngành chứng khoán.
IV. Điều kiện về tài chính: thể nhân và pháp nhân tham gia thành lập công ty chứng khoán phải có thực lực tốt về tài chính.


Công ty chứng khoán không được:
I. Dùng quá 70% vốn điều lệ để đầu tư vào bất động sản và mua sắm trang thiết bị.
II. Đầu tư vượt quá 20% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết.
III. Đầu tư vượt quá 15% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết.
IV. Bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng vượt quá 4 lần hiệu số giữa giá trị tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn.


Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được phép: