Trang chủ 36. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 6

Thu nhập khả dụng là phần thu nhập các hộ gia đình nhận được

Thuật ngữ "tiết kiệm" được sử dụng trong phân tích kinh tế là

Tiêu dùng có mối quan hệ

Phát biểu không đúngTrong nền kinh tế đóng và không có chính phủ, bắt đầu từ mức cân bằng. Giả sử MPC=0.6, tăng đầu tư tự định 30 tỷ, thì sản lượng tăng thêmĐầu tư theo kế hoạch là 100 tỷ đồng. Moi người quyết định tiết kiệm một tỷ phần cao hơn thu nhập, cụ thể là hàm tiết kiệm thay đổi từ S=0.3Y đến S=0.5Y. Khi đóTrong một nên kinh tế đóng cửa và không có chính phủ, nếu nhu cầu đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng và hàm tiêu dùng C=100 + 0.8Yd mức thu nhập cân bằng là
Trong lý thuyết tổng quát "Keynes" liên kết mức nhân dụng vớiKhi tổng cung vượt tổng cầu, hiện tượng xảy ra ở các hãngMức sản lượng của nên kinh tế là 1500 tỷ đồng, tổng cầu là 1200 tỷ đồng và tỷ lệ thất nghiệp cao, có thể kết luận

Keynes kết luận rằng giao điểm của tổng cầu và tổng cungĐộ dốc đường AD là

Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tưTheo lý thuyết xác định sản lượng, nếu lượng tồn kho ngoài kế hoạch tăng thì tổng cầu dự kiến sẽ

Nhân tố chính nào là nhân tố ảnh hưởng đến tiêu dùng của hộ gia đìnhKinh tế thị trường không đảm bảo rằng mức tiết kiệm và đầu tư bằng nhau, do đó chúng ta cần có kế hoạch hóa tập trungSản lượng giảm dẫn đến chi tiêu giảm đi và sản lượng do vậy giảm đi nữa, nền kinh tế có thể theo vòng xoắn ốc suy giảm mãi

Mọi người sẵn sàng tiết kiệm nhiều hơn trong ngắn hạn thì đầu tư sẽ tăng và nền kinh tế sẽ có mức sản xuất cao hơn

 Các hộ gia đình chỉ có thể tiêu dùng hoặc tiết kiệm trong số thu nhập khả dụng nên tiêu dùng và tiết kiệm gộp lại đúng bằng thu nhập khả dụng

APC và MPC luôn luôn bằng nhau