63. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 35Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Chức năng của chỉ số là:

I. Là phòng vũ biểu phản ánh nền kinh tế

II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

III. Là cơ sở để người đầu tư lập danh mục đầu tư có hiệu quả


Câu 2
 Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:


Câu 3
 Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3% thì các nhà đầu tư có thể đặt:


Câu 4
 Mục đích của công tác thanh tra giám sát là:

I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật

II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả

III. Bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư

IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý


Câu 5
 Trên thị trường chứng khoán có tiêu cực là:


Câu 6
 Người có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán là:


Câu 7

Sở GDCK là:

I. Thị trường giao dịch tập trung

II. Giao dịch CK niêm yết

III. Thị trường thương lượng


Câu 8
 Chỉ số bình quân DowJones bao gồm:

I. 30 cổ phiếu của ngành công nghiệp.

II. 20 cổ phiếu của ngành giao thông vận tải

III. 15 cổ phiếu của ngành dịch vụ công cộng

IV. 20 cổ phiếu của ngành nông nghiệp 


Câu 9
 Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:


Câu 10
 Quy trình giao dịch của Sở GD CK là:

I. Khách hàng đặt lệnh

II. Công ty CK nhận và kiểm tra lệnh

III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ

IV. Lệnh được chuyển đến Sở giao dịch.


Câu 11
 Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:


Câu 12
 Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:
Câu 13
 Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:


Câu 14
 Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thờigian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:    


Câu 15
 Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
Câu 16
 1 công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm
Câu 17
 Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm

I. Có trình độ năng lực

II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề

III. Có đạo đức tốt

IV. Có niềm tự hào.


Câu 18
 Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:


Câu 19
 Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK

I. Quản lý các CK lưu lý của khách hàng

II. Ghi nhận quyền sở hữu

III. Cungcấp các thông tin về CK bị giả mạo, mất cắp

IV. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK


Câu 20
 Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện