Trang chủ 28. Trắc nghiệm - Môi giới chứng khoán - Đề số 2

Yếu tố/điều kiện cần có để một tài khoản có thể bị “xoay vòng”:

Việc giao dịch quá mức có thể được xác định thông qua động cơ của hành động xoay ṿòng là kiếm lời. Do vậy, để xác định một giao dịch là quá mức, có thể: 
I - So sánh các khoản  hoa hồng của môi giới với số vốn  ban đầu của khách hàng danh
cho giao dịch chứng khoán để tính chỉ số chi phí vốn
II - So sánh các khoản hoa hồng của môi giới với số vốnnh quân của khách hàng để tính chỉ số chi phí vốn.Trước khi mở tài khoản giao dịch bảo chứng, khách hàng cần hiểu rằng:
I -    Khách hàng có thể mất nhiều tiền hơn khi thực hiện trên tài khoản bảo chứng so với đầu tư trên tài khoản tiền
II -   Khách hàng phải đặt cọc thêm tiền hoặc chứng khoán ngay khi môi giới “gọi ký quỹ” để bù lỗ
III -  Khách hàng không phải đặt thêm tiền hoặc chứng khoán khi có “gọi ký quỹ”
IV - Khách hàng bị ép bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu giảm 
V -  Công ty môi giới được quyền bán một phần hoặc tất cả cổ phiếu mà khách hàng có và không phải hỏi ý kiến khách hàng về việc bán cổ phiếu để bù đắp khoản vay
Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ còn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hành của cổ phiếu giảm xuống còn 12.000$ và giả sử theo qui định pháp luật mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 25%, hỏi khách hàng cần phải có ít nhất bao nhiêu tiền trong tài khoản để đảm bảo mức ký quỹ duy trì? Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ c̣òn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hanh của cổ phiếu giảm xuống c̣òn 12.000$ và giả sử theo qui định của công ty môi giới mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 40%. 
Tài khoản của khách hàng có đủ tiền để duy trì tài khoản ký quỹ không?


Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ c̣òn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hanh của cổ phiếu giảm xuống c̣òn 12.000$ và giả sử theo qui định của công ty môi giới mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 40%. 
Trong trường hợp này môi giới được quyền “gọi ký quỹ” là:


Tài khoản bảo chứng (tài khoản margin) thực chất là:

Giá trị thị trường hiện hành của số cổ phiếu có trên tài khoản giao dịch bảo chứng là:

Khi thực hiện giao dịch trên tài khoản bảo chứng, yêu cầu về mức “ký quỹ ban đầu” do cơ quan quản lý qui định là:

nợ hình thành trên tài khoản giao dịch bảo chứng là:

Vốn chủ sở hữu (hay giá trị tài sản thực có) của khách hàng trong giao dịch bảo chứng được coi là:

Một tài khoản được xác định là “bị xoay ng”, trước hết phải có những yếu tố sau: 
I -    Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay ṿòng chứng khoán
II -   Môi giới được ủy quyền quản lý tài khoản
III -  Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với tần số quá lớn
IV - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với khối lượng quá lớnBiện pháp bảo vệ môi giới tránh  việc quy kết môi giới thực hiện hành vi “xoay vòng chứng khoán”, là:
Các khoản mục chính trên tài khoản bảo chứng: 
I -     Giá trị hiện hành của cổ phiếu trên thị trường
II -    Giá trị cổ phiếu (chứng khoán) thực có
III -
   Dư có  
IV -  
n
V
-     Giá trị khoản vay
VI -
  Giá trị vượt trội
VII -
  Sức mua
VIII - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Mỗi tài khoản bảo chứng được chia thành 3 phần:
(1)  Thị  giá hiện  hành  của chứng khoán có trên tài khoản vào thời điểm hiện tại;
(2)  Giá trị chứng khoán thực có;
(3)  Dư nợ.
Hãy cho biết 3 phần trong tài khoản có mối quan hệ với nhau không?Giả sử vào ngày thứ hai, khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng 100 cổ phần XYZ với giá 50$/1CP. Tổng cộng số tiền phải trả là 5.000$ (chưa tính phí môi giới).
Nếu cũng vào ngày thứ hai đó, giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ là 52$/1CP. Giá trị hiện hành trên thị trường của cổ phiếu XYZ trong ngày thứ ba là:


Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán. Như vậy Dư nợ là 1.000$. 
Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$/1CP. Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản của khách hàng vào ngày 15/4/2008 và 16/4/2008 tương ứng là:


Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán. nợ là 1.000$.
Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$/1CP và trong ngày  16/4/2008 là 48$/1CP.
Hỏi giá trị chứng khoán  thực có trên  tài khoản bảo chứng của khách hàng vào ngày 15/4, 16/4 và 17/4/2008 tương ứng là bao nhiêu? Lựa chọn 1 trong các phương án sau:


Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán.  Dư nợ là 1.000$.
Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$, trong ngày 16/4/2008 là 48$.
Hỏi giá trị  thị  trường hiện hành của chứng khoán đó tương ứng trong ngày 15,16 và 17/4/2008 là bao nhiêu. Lựa chọn 1 trong các phương án sau:"Tỷ lệ dự trữ vốn tối thiểu bắt buộc” là yêu cầu khách hàng phải duy trì giá trị chứng khoán thực có = 25% giá trị  thị  trường của các chứng khoán  này. Nếu khách hàng  giá trị chứng khoán hiện hành theo thị trường (giá trị thị trường của chứng khoán này) là 10.000$ trên tài khoản bảo chứng, thì giá trị chứng khoán thực có tối thiểu phải là: