Trang chủ 38. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 8

Trong nền kin tế mở có chính phủ, điều kiện cân bằng sẽ là

Giả sử MPC=0.55, MPI=0.14, MPT=0.2, MPM=0.08. Số nhân của nền kinh tế mở sẽ là

Giả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%.
Mức sản lượng cân bằng

Giả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%. Tình trạng ngân sách tại điểm cân bằngGiả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%. Tình trạng cán cân thương mạiGiả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%. Tỷ lệ thất nghiệp tại mức sản lượng cân bằngGiả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%. Giả sử chính phủ tăng chi tiêu thêm 20 và đầu tư tư nhân tăng thêm 5. Mức sản lượng cân bằng mới

Giả sử MPC=0.55, MPT=0.2, MPI=0.14, MPM=0.08, C0=38, T0=20, I0=100, G=120, X=40, M0=38, Yp=600, Un=5%. Và với Y=548, để đạt được sản lượng tiềm năng, xuất khẩu phải tăng thêmThuế suất và thuế suất biên là hai khái niệmMột ngân sách cân bằng khi

Khi nền kinh tế đang suy thoái thì chính phủ nên tăng chi ngân sách mua hàng hóa và dịch vụGiả sử sản lượng cân bằng ở mức thất nghiệp tự nhiên, chính phủ muốn tăng chi tiêu thêm 5 tỷ đồng mà không muốn lạm phát cao xảy ra thì chính phủ nên

Chính sách giảm thuế của chính phủ sẽ làmNếu tỷ lệ lạm phát tăng 5% và lãi suất danh nghĩa tăng 3% thì lãi suất thực

Nhập khẩu tự định làKhi sản lượng thực tế nhỏ hơn sản lượng tiềm năng (Y<Yp) nên áp dụng chính sách mở rộng tài khóa bằng cáchNgân sách thặng dư khi

Cho biết khuynh hướng tiêu dùng biên là 0.75, khuynh hướng đầu tư biên là 0.15, thuế suất biên là 0.2, Số nhân tổng quát là

 Cắt giảm các khoản chi ngân sách của chính phủ là một trong những biện pháp để

Nhân tố ổn định tự động của nên kinh tế