Trang chủ 43. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 13

Số liệu về giá cả và số lượng của các loại hàng hóa trong hai năm 93 và 94 cho như sau
      Năm 93 93 94 94
Sản phẩm P Q P Q
Gạo 10 2   11 3
Thịt 20 3 22 4
Xi măng 40 4 42 5
Tính chỉ số giá hàng tiêu dùng cho gạo và thịt của năm 94. (Năm gốc 93 có chỉ số giá cả là 100)

Số liệu về giá cả và số lượng của các loại hàng hóa trong hai năm 93 và 94 cho như sau
      Năm 93 93 94 94
Sản phẩm P Q P Q
Gạo 10 2   11 3
Thịt 20 3 22 4
Xi măng 40 4 42
5
Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát của năm 93 cho cả 3 mặt hàng

Số liệu về giá cả và số lượng của các loại hàng hóa trong hai năm 93 và 94 cho như sau
      Năm 93 93 94 94
Sản phẩm P Q P Q
Gạo 10 2   11 3
Thịt 20 3 22 4
Xi măng 40 4 42 5
Tính tỷ lệ lạm phát của năm 94 so với năm 93 (Năm gốc 93 có chỉ số giá cả là 100) sử dụng chỉ số giá hàng tiêu dùng để tính

Trong một nền kinh tế, khi giá các yếu tố sản xuất tăng lên sẽ dẫn đến tình trạngTrong một nền kinh tế, khi có sự đầu tư quá mức của tư nhân, của chính phủ hoặc xuất khẩu tăng mạnh sẽ dẫn đến tình trạngMức giá chung trong nên kinh tế là Theo công thức của Fisher: MV=PQ→P=MV/Q (trong đó P là mức giá chung, M là khối lượng tiền phát hành, V là tốc độ lưu thông tiền tệ, Q là khối lượng hàng hóa và dịch vụ). M tăng bao nhiêu thì P tăng tương ứng bấy nhiêu.Theo thuyết số lượng tiền tệ thìCác nhà kinh tế học cho rằng Lạm phát xuất hiện có thể do các nguyên nhân

Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của lạm phát caoThị trường mà ở đó đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác là

Tỷ giá hối đoái được định nghĩa như sauTỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các mặt

Trong điều kiện giá cả hàng hóa ở các nước không thay đổi, khi tỷ giá hối đoái tăng lên sẽ có tác dụng


Khi tỷ giá hối đoái giảm xuống thìSố cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sinh ra là do

Số cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sinh ra doCơ chế mà ở đó tỷ giá hối đoái được tư do hình thành trên thị trường ngoại hốiKhi tỷ giá hối đoái tăng lên trong điều kiện giá cả hàng hóa ở các nước cũng thay đổi, điều này sẽ dẫn đến